Регистрацијата и пријавувањето апстракти ќе бидат исклучиво преку онлајн формулари кои ќе ги најдете на следните линкови:

Регистрацијата и пријавувањето апстракти за претстојниот радиолошки конгрес се отворени!

Краен рок за пријавување е 29-ти октомври 2023, 23:59 часот.

Висината на котизацијатa изнесува:

  • 4500 денари за специјалисти, членови на МАР со активна уплатена котизација во здружението заклучно со август 2023 година;
  • 6100 денари за специјалисти кои не се членови на МАР;
  • 2000 денари за специјализанти, членови на МАР со активна уплатена котизација во здружението заклучно со август 2023 година; 
  • 3050 денари за специјализанти кои не се членови на МАР;
  • 2000 денари за радиолошки технолози и сестри.

Котизацијата вклучува учество на сите сесии на конгресот, ручеци и кафе паузи, како и приемниот коктел и завршната забава.

Уплатата е потребно да се изврши на една од приложените жиро-сметки на Net-Bay, агенцијата која е задолжена за организација на конгресот:

210060229100103 – НЛБ Тутунска Банка
380151943400195 – Прокредит Банка
Цел на дознака: МАР – уплата за радиолошки конгрес (урнек-уплатница).
 
Контакт NET-BAY: email: natasa@net-bay.com.mk
                           tel:     +38971374690